Üniversite Not Ortalaması Hesaplama Yöntemleri

6 Dakika 03 Temmuz 2024 Üniversite Ortalama Hesaplama
job banner

Üniversite eğitiminde yarıyıl, dönem ve yıl bazında uygulanan farklı üniversite ortalama hesaplama yöntemleri vardır. Bu yöntemler, 2 ya da 4 yıllık eğitim sonunda yarıyıl ve yılın akademik eğitim başarısını ortaya çıkarır. Peki üniversite ortalama hesaplaması nasıl yapılır, üniversite not hesaplama aracı nasıl kullanılır? Öncelikle 4’lük sistem not hesaplama nedir sorusu ile başlayalım.

Not Ortalaması Hesaplama Nedir?

Üniversite not hesaplamasında bazı kavramları bilmek gerekir. Özellikle yarıyıl veya dönem sonuna üniversite ortalama hesaplaması yapacaksan harf notları, 4’lük sistem, kredi saatleri, AKTS gibi kavramları bilerek hesaplama yapmalısın. Bu kapsamda üniversite ortalama hesaplaması, derslerin başarı notları ile ders kredi saatlerinin çarpımından başlanarak yapılan ağırlıklı hesaplama yöntemidir.

ANO, YANO ve AGNO ve GANO üniversite not ortalaması hesaplamasında kullanılan yöntemler arasındadır. ANO ile YANO yarıyıl ağırlıklı not ortalaması olarak geçer. Öğrencinin sadece bir yarıyıldaki ağırlıklı ortalamasını belirler. AGNO ve GANO ise genel not ortalamasını ortaya çıkaran üniversite not sistemleridir.

Tüm bu sistemlerin anlaşılması için harf notları ve anlamlarını da bilmek gerekir. Üniversitede harf notları, 4’lük sistemde yani 100 üzerinden ortalamanın hesaplamasında önemli görülen bir kriterdir. Üniversite harf notları ve karşılıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • AA: 90 - 100: Başarılı

 • BA: 80 - 89 : Başarılı

 • BB: 75 - 79 : Başarılı

 • CB: 70 - 74 : Başarılı

 • CC: 60 - 69 : Başarılı

 • DC: 50 - 59 : Koşullu Başarılı veya Başarısız

 • DD: 40 - 49 : Başarısız

 • FD: 30 - 39: Başarısız

Çoğu üniversitede yukarıdaki harf sistemi geçerlidir. Bu harf sistemine göre öğrencinin derslerde aldığı başarı notları, derslerin kredilerine göre hesaplanır ve yarıyıl ve genel ortalama bulunur. Şimdi 4’lük sistem not hesaplama formüllerinin nasıl uygulandığına göz atalım.

Üniversite Not Ortalaması Hesaplama Formülleri

Üniversite ortalama hesaplamasında adı geçen ağırlıklı not ortalaması ile başlayalım. ANO, öğrencinin belirli bir yarıyıl dahilinde aldığı derslerin başarı notları ile derslerin kredi saatlerinin çarpımına dayalıdır. Çarpım sonrası elde edilen sonuçlar toplanır ve toplam sonuç da derslerin kredi saatlerinin toplamına bölünür. Sonucun virgülden sonrası iki haneye yuvarlanır. ANO sadece bir yarıyılda hesaplanan ortalamayı gösterir. AGNO ve GANO ise ağırlıklı genel ortalamayı gösteren bir not sistemidir. Her iki kavramın da hesaplama formülü aynıdır. Bu formüle göre hesaplama şu şekilde yapılır:

 • Öğrencinin aldığı tüm derslerin notu, söz konusu derslerin kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır,

 • Elde edilen sonuçlar toplanır, derslerin kredi saatleri toplamına bölünür,

 • Son olarak elde edilen sonuç iki haneli olacak şekilde yuvarlanır ve ortalama bulunur.

AGNO ve GANO hesaplamasında ortaya çıkan sonuçlar sonrasında öğrencinin genel not ortalaması belli olur. Üniversite not hesaplaması manuel yapılabileceği gibi online üniversite not hesaplama araçlarıyla da yapılır. Üniversite not hesaplama aracı, hem ANO hem de GANO hesaplamasında kullanılır. Peki üniversite not hesaplama aracı kullanırken krediye sahip derslerin genel not ortalamasına etkisi nedir?

Kredili Derslerin Not Ortalamasına Etkisi

Üniversitede ders kredisi, her ders için belirlenen ders oranlarını içerir. Farklı şekilde hesaplanan ders oranları, ders saatlerine ve bölüm içindeki yoğunluklarına göre belirlenir. Kredili derslerin not ortalamasına etkisi ise ortalama hesaplamasında kullanılmasıdır. Kredili derslerin saatleri tüm derslerin başarı notu ile çarpılır. Daha sonra tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür. Ortaya çıkan sonuç öğrencinin ağırlıklı not ortalamasını belirler.

GANO Hesaplama Yöntemleri ve Formülleri

GANO yani genel ağırlıklı hesaplama ortalamasında kredili derslerin saatleri ile ders başarı notları etkilidir. GANO hesaplama yönteminde kullanılan formülü tekrar hatırlayalım. Bu formüle göre öncelikle derslerin kredi saatleri ve yıl-dönem boyunca alınan tüm derslerin başarı notları çarpılır. Ardından elde edilen sonuçlar toplanır ve derslerin toplam kredi saatlerine bölünür. Eldeki sonuç yuvarlanır ve genel ortalama hesaplaması tamamlanır. GANO hesaplamasına dair bir örnek ile bu formülü açıklığa kavuşturalım. Buna göre 2 yılın sonunda 4 yarıyıl boyunca alınan en az 5 dersin olduğu bir GANO hesaplaması paylaşalım:

1. Yarıyıl

 • Ders 1 : 3 kredi, not değeri 2.50 (CB)

 • Ders 2 : 4 kredi, not değeri 2.00 (CC)

 • Ders 3 : 3 kredi, not değeri 2.50 (CB)

 • Ders 4 : 2 kredi, not değeri 2.00 (CC)

 • Ders 5 : 3 kredi, not değeri 3.00 (BB)

2. Yarıyıl

 • Ders 6 : 3 kredi, not değeri 2.00 (CC)

 • Ders 7 : 3 kredi, not değeri 2.50 (CB)

 • Ders 8 : 4 kredi, not değeri 2.50 (CB)

 • Ders 9 : 3 kredi, not değeri 2.00 (CC)

 • Ders 10 : 2 kredi, not değeri 2.50 (CB)

3. Yarıyıl

 • Ders 11 : 4 kredi, not değeri 2.50 (CB)

 • Ders 12 : 3 kredi, not değeri 2.00 (CC)

 • Ders 13 : 3 kredi, not değeri 2.50 (CB)

 • Ders 14 : 3 kredi, not değeri 2.00 (CC)

 • Ders 15 : 2 kredi, not değeri 2.50 (CB)

4. Yarıyıl

 • Ders 16 : 3 kredi, not değeri 2.00 (CC)

 • Ders 17 : 4 kredi, not değeri 2.50 (CB)

 • Ders 18 : 3 kredi, not değeri 2.00 (CC)

 • Ders 19 : 3 kredi, not değeri 2.50 (CB)

 • Ders 20 : 2 kredi, not değeri 3.00 (BB)

Her Yarıyıl Dersleri İçin Kredi ve Not Kat Sayısı Çarpımı

1. Yarıyıl

 • Ders 1: 3 kredi x 2.50 = 7.50

 • Ders 2: 4 kredi x 2.00 = 8.00

 • Ders 3: 3 kredi x 2.50 = 7.50

 • Ders 4: 2 kredi x 2.00 = 4.00

 • Ders 5: 3 kredi x 3.00 = 9.00

 • Toplam: 36.00

2. Yarıyıl

 • Ders 6: 3 kredi x 2.00 = 6.00

 • Ders 7: 3 kredi x  2.50 = 7.50

 • Ders 8: 4 kredi x 2.50 = 10.00

 • Ders 9: 3 kredi x 2.00 = 6.00

 • Ders 10: 2 kredi x 2.50 = 5.00

 • Toplam: 34.50

3. Yarıyıl

 • Ders 11: 4 kredi x 2.50 = 10.00

 • Ders 12: 3 kredi x 2.00 = 6.00

 • Ders 13: 3 kredi x 2.50 = 7.50

 • Ders 14: 3 kredi x 2.00 = 6.00

 • Ders 15: 2 kredi x 2.50 = 5.00

 • Toplam: 34.50

4. Yarıyıl

 • Ders 16: 3 kredi x 2.00 = 6.00

 • Ders 17: 4 kredi x 2.50 = 10.00

 • Ders 18: 3 kredi x 2.00 = 6.00

 • Ders 19: 3 kredi x 2.50 = 7.50

 • Ders 20: 2 kredi x 3.00 = 6.00

 • Toplam: 35.50

Tüm Dönemlerin Kredi ve Not Çarpımlarının Toplanması

 • Toplam Puan: 36.00 + 34.50 + 34.50 + 35.50 = 140.50

Toplam Kredi Hesaplanması

 • 1.Yarıyıl: 3 + 4 + 3 + 2 + 3 = 15

 • 2. Yarıyıl: 3 + 3 + 4 + 3 + 2 = 15

 • 3. Yarıyıl: 4 + 3 + 3 + 3 + 2 = 15

 • 4. Yarıyıl: 3 + 4 + 3 + 3 + 2 = 15

 • Kredi Toplamı: 15 + 15 + 15 + 15 = 60

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması Sonucu

 • GANO = 140.50 / 60 ≈ 2.34

Çıkan sonuca göre öğrencinin 2 yıl sonunda elde ettiği ortalama 4’lük sisteme göre 2.34’dür. Eğer 4 yıllık eğitimde 2.50’nin altında ortalama elde edilirse öğrencinin mezun olması mümkün olmaz. GANO’nun akademik başarıya etkisi de budur. Genel ortalamaya göre bir sonraki yıl kaç ders alınacağı ve 4’lük sisteme göre mezuniyet derecesinin ne olacağı belirlenir.

Seninle üniversite ortalama hesaplama yöntemlerini ve üniversite not hesaplama aracı nın ne olduğunu paylaştık. Eğitim hayatına ve kariyerine dair detayları blog sayfamızda bulabilirsin.

En Çok Merak Edilenler

Üniversite not ortalaması nasıl hesaplanır?

Üniversite not hesaplamasında genel olarak harf notu ile kredi saatleri etkilidir. Hesaplama yapılırken kullanılan formülde öncelikle; tüm derslerin notu alınan derslerin kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır, elde edilen sonuçlar toplanır, derslerin kredi saatleri toplamına bölünür. Son olarak da elde edilen sonuç iki haneli olacak şekilde yuvarlanır.

Üniversite notlarındaki harf sistemi nasıl işler?

Üniversite ders notlarındaki harfler, sınav sonucunda elde edilen başarının ifadesidir. Üniversitedeki harf notları genel olarak 100’lük puan hesaplaması üzerinden işler. Buna göre AA alan bir öğrenci 95-100 arasında bir başarı notu elde etmiş demektir.

Online GANO hesaplama araçlarını nasıl kullanabilirim?

GANO hesaplaması için online üniversite ortalama hesaplama araçlarını kullanabilirsin. Bunun için başarı notlarını ve her bir dersin kredisini eksiksiz şekilde sıralaman gereklidir. Bilgileri yazdıktan sonra yarıyıl değil, dönem ve yıl hesaplaması içeren AGNO veya GANO hesaplamasına tıklaman yeterlidir.

GANO hesaplama için hangi bilgiler gerekli?

GANO’nun hesaplanması için ders başarı notlarının ve her bir dersin kredi saatleri gereklidir. GANO formülüne göre kredi saatleri ve ders notları çarpılır ve ardından toplanır. Son olarak toplam kredi saatleri toplanır ve toplanan krediler ve toplam çarpıma bölündükten sonra iki haneli olacak şekilde yuvarlanır.

İçerikler
Paylaş
job banner

En Yeni İçerikler

Tümünü Gör
Dijitalizasyon Ne Anlama Gelir?

Sayısallaşma ve Dijital Dönüşüm Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

19.07.2024
5 DK Okuma Süresi
Kariyer Kapısı: Staj Arayışında Yeni Bir Kapı

Staj Kapısı Aracılığıyla Staj Bulma Rehberi

12.07.2024
5 DK Okuma Süresi
AGNO ve GANO Farkları

AGNO ve GANO Farkları Nelerdir?

10.07.2024
6 DK Okuma Süresi
Tümünü Gör

Üye Ol, Okuma Listeni Oluşturmaya Başla!

anbean KAMPÜS Bültenine Abone Ol ve Kariyer Yolculuğunda Sana Yol Gösterebilecek Blog Yazılarını Takip Etmeye Hemen Başla.